« O projektu « Cíle projektu

Cíl projektu

Projekt česko-polského  Energetického Inovačního portálu  byl podpořen v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  Česká republika - Polská republika  pro podporu technických inovací a technologií v oblasti energetiky v území Dolního Slezska a severovýchodních Čech.

Projekt startoval 1.1.2012 a bude trvat do 31.12.2014 s následnou pětiletou udržitelností

Česko-polský energetický inovační portál bude sloužit jako informační zdroj a prostor pro vzájemnou komunikaci všech subjektů se zájmem o inovace a nové technologie v energetice na území česko-polského příhraničí jako jsou vzdělávací instituce, výzkumné instituce, veřejné subjekty a ostatní organizace.

Tyto subjekty  zde mají možnost prezentovat prostřednictvím článků a odkazů své aktivity, možnosti, potřeby týkající se oblasti výzkumu, vývoje a inovací či zkušenosti s transferem technologií.

Součástí aktivit   projektu bude také zorganizování několika tematických workshopů, česko-polských setkání a školení pro aktéry a zájemce o oblast inovativních postupů, energetických úspor, nových technologií a racionálního využívání energie.

Cíle projektu:

  • zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky česko-polského příhraničí
  • podpora mnohostranné kooperace hospodářství a vědy přes hranici
  • usnadnění přenosu znalostí a inovací mezi polskou a českou stranou
  • hospodářské srůstání euroregionu a propojování obou ekonomik
  • vytvoření předpokladu pro trvalé kooperační struktury pro výměnu informací a zkušeností
  • budovat sítě spolupráce mezi výzkumnými subjekty, místními orgány a institucemi v odvětví energetiky
  • organizování tematických workshopů pro odvětví energetiky, setkání, seminářů, konferencí, školení a dalších akcí
  • rozvíjet česko-polský inovační portál pro téma energetiky a jeho moduly