O projektu

Projekt česko-polského  Energetického Inovačního portálu  byl podpořen v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  Česká republika - Polská republika  pro podporu technických inovací a technologií v oblasti energetiky v území Dolního Slezska a severovýchodních Čech.

Projekt startoval 1.1.2012 a bude trvat do 31.12.2014 s následnou pětiletou udržitelností

Česko-polský energetický inovační portál bude sloužit jako informační zdroj a prostor pro vzájemnou komunikaci všech subjektů se zájmem o inovace a nové technologie v energetice na území česko-polského příhraničí jako jsou vzdělávací instituce, výzkumné instituce, veřejné subjekty a ostatní organizace.

Tyto subjekty  zde mají možnost prezentovat prostřednictvím článků a odkazů své aktivity, možnosti, potřeby týkající se oblasti výzkumu, vývoje a inovací či zkušenosti s transferem technologií.

Součástí aktivit   projektu bude také zorganizování několika tematických workshopů, česko-polských setkání a školení pro aktéry a zájemce o oblast inovativních postupů, energetických úspor, nových technologií a racionálního využívání energie.

Podrobnější informace zde >>>