Financování inovací

Nové možnosti financování inovačních projektů 

V Libereckém kraji proběhla od 28.11.2013 do 3.2.2014 další výzva na veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Inovační vouchery 2013 – 2014. Předmětem výzvy je podpora spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, případně poskytovateli znalostí a sektorem malých a středních podniků. Oprávněným žadatelem jsou malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou v Libereckém kraji. 

Zdroj: Krajský úřad LK


V Libereckém kraji proběhla veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

Inovační vouchery 2012 - 2013

Voucher je jednorázová dotace určená malým a středním podnikům, splňujícím definici dle přílohy č. 1 Nařízení (ES) č. 800/2008/ES, které mají sídlo nebo provozovnu na území Libereckého kraje, na nákup zboží nebo služeb od vysokých škol, případně veřejných výzkumných institucí či výzkumných organizací působících v České republice. Dotační prostředky podpoří smluvní spolupráci a transfer znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi/organizacemi a malými a středními podniky.

Podávání projektových žádostí (soutěžní lhůta) proběhlo

od 25.10.2012 do 21.12.2012 do 14:00 hod.