« Dokumenty « Regionální

Regionální strategické dokumenty

ČESKÉ DOKUMENTY
  • Regionální inovační strategie LK

POLSKÉ DOKUMENTY
  • Regionální inovační strategie pro Dolnoslezské vojvodství na období 2011 - 2020

  • Strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství (SRDV) do roku 2020

  • Energetické úspory a energetická účinnost

Regionální inovační strategie LK

Liberecký kraj ve vizi svých základních koncepčních dokumentů hovoří o Libereckém kraji jako o „silném dynamickém regionu na bázi udržitelného rozvoje…s diverzifikovanou ekonomickou základnou založenou na inovační produkci a službách s vysokou přidanou hodnotou…“.

Samospráva Libereckého kraje tudíž vnímá inovační proces jako součást regionálního rozvoje, je si vědoma důležitosti podpory inovací k prosazení své politiky v ekonomické oblasti, ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu, k vnímání Libereckého kraje jako regionu progresivních technologií.

Plné znění dokumentu ke stažení zde>>>.

Regionální inovační strategie pro Dolnoslezské vojvodství na období 2011 - 2020

Samospráva Dolnoslezského vojvodství vnímá aktuální změny a je doprovázející nové výzvy, a proto byla zahájena aktualizace Regionální inovační strategie pro Dolnoslezské vojvodství na období 2011-2020, jejímž výsledkem je tento dokument. Velmi významné bylo to, aby nová strategie vznikala na základě konsensu vypracovaného mezi zástupci klíčových hospodářských, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a samosprávných subjektů regionu. Procesu vypracování řešení obsažených v tomto dokumentu se zúčastnilo 33 zástupců Regionálního inovačního systému, kteří pracovali ve 3 pracovních skupinách a 19 členů řídícího výboru, kteří posuzovali a kontrolovali výsledky prací. Pracovní skupiny i řídící výbor sehrávaly významnou úlohu při prověřování předběžné verze dokumentů a jejich úpravě a díky tomu znalosti a zkušenosti jejich členů přispěly ke zdokonalení navrhovaného obsahu. Nezanedbatelnou úlohu při zpracovávání konečného obsahu měla četná prostředí účastnící se širokého veřejného projednávání.

Plné znění dokumentu ke stažení  ZDE>>>

http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/dokumenty-strategiczne/dokumenty-strategiczne-szczebla-regionalnego/

 

Strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství do roku 2020

Strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství (SRDV) je nejdůležitější strategický dokument regionu. Ve vazbě na národní (zejména Národní strategii regionálního rozvoje) a evropské strategické dokumenty řeší všechny otázky ovlivňující sociální, ekonomickou a územní situaci Dolního Slezska.

Rozvojová strategie vojvodství, v souladu s platným zákonem ze dne 6. prosince 2006 o pravidlech vedení rozvojové politiky, obsahuje mj. diagnózu situace a prognózu rozvojových trendů a rozvojové cíle s ohledem na období platnosti dokumentu. Strategie by měla mít integrační charakter, nejen vzhledem k občanům, ale i nevládním organizacím a složkám veřejné správy všech úrovní, které působí na příslušném území.

Na základě platné legislativy, Zastupitelstvo (Sejmik) Dolnoslezského vojvodství dne 24. března 2011 přijalo usnesení č. VIII/109/11 o stanovení pravidel, způsobu a harmonogramu aktualizace Strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství do r. 2020. Usnesení je základem pro vznik systému strategického řízení regionu a také určuje rámec činností při aktualizaci SRDV.

Do doby ukončení aktualizace Strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství platí Strategie přijatá usnesením č. XLVIII/69/2005 ze dne 30. listopadu 2005.

Plné znění dokumentu ke stažení ZDE>>>

http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/dokumenty-strategiczne/obowiazujaca-strategia-rozwoju-wojewodztwa-dolnoslaskiego-do-2020-r/

 

Energetické úspory a energetická účinnost

Evropské požadavky – Klimaticko-energetický balíček 3 x 20

Na summitu Evropské rady dne 9. března 2007 byl přijat Akční plán, který spojuje klimatickou a energetickou politiku Společenství pro omezení růstu průměrné globální teploty o více než 2 st. C na úroveň, která byla před industriálním obdobím a snížení rizika růstu cen a omezené dostupnosti nafty a plynu. 

Plné znění dokumentu ZDE >>>