« Partneři projektu « Trojzemí

Leadpartner:

Energetická agentura Trojzemí o.p.s. se sídlem v Liberci, 1.máje 858/26 Liberec 3

Energetická agentura Trojzemí o.p.s. se v posledních 5 letech podílela na 50 projektech pro obce a města, z nichž převážná část se týkala energetické problematiky - energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a energetických mixů. Řadu projektů administrovala a byla u jejich přímé realizace. 

Mezi hlavní obory činnosti agentury patří iniciace a koordinace projektů‚ jejíchž cílem je implementace energetických programů, novátorská a úsporná řešení energetického hospodářství včetně mixu energetických zdrojů dané lokality, využívání obnovitelných zdrojů energie jako místních zdrojů a racionální a efektivní řízení spotřeby energie.
Racionální a inteligentní využití energie jak z obnovitelných, tak i fosilních zdrojů bude do budoucna jedním ze zásadních motivů každého regionu a proto se v posledních letech začalo Trojzemí o.p.s. profilovat jako energetická agentura s cílem iniciovat a motivovat takové projekty, které se problematikou racionální energetiky budou zabývat a výstupy z těchto projektů předloží městům, obcím a investorům jako možnost budoucí ho směru.
V současné době jsou v celé Evropě iniciovány projekty nabízející v oblasti racionálního a inteligentního využití energie novátorské postupy a možnosti inteligentního využití energie jak z klasických fosilních zdrojů, tak i z obnovitelných zdrojů energie. Snahou Energetické agentury Trojzemí o.p.s. je přinést a nabídnout tyto postupy a inovativní energetické technologie v celé oblasti česko-sasko-polského trojzemí a zprostředkovat tak širokou přeshraniční spolupráci odborníků i veřejnosti při aplikaci poznatků o trvale udržitelné energii. Jedním z příkladů je i projekt Energetický Inovační Portál CZ - PL

Kontakty :
Energetická agentura Trojzemí o.p.s.

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Pachl, ředitel o.p.s.
Tel.: 485340977
Mail: v.pachl@ern.cz

Dipl.ing. Pavel Grmela, projektový manažer
Mail: p.grmela@ern.cz
Web: www.3zemi.cz

Zvětšit mapu