« Partneři projektu « DPIN

Polský partner projektu:

Dolnoslezský Inovační a vědecký park a.s. (Dolnośląski Park Innowacji i Nauki)

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki (DPIN, Dolnoslezský inovační a vědecký park) je instituce z podnikatelského prostředí, jejímž hlavním cílem je komercializace výzkumné a vývojové činnosti. Věnujeme se problematice a implementaci inovačních řešení a technologií v podnicích z Dolního Slezska, ale i z jiných regionů. Naše organizace vznikla z iniciativy vedení Samosprávy Dolnoslezského vojvodství. Vzory pro fungování a pokyny pro proces organizace Parku poskytli: Velvyslanectví Velké Británie v Polsku a Coventry University Enterprise z regionu West Midlands (Velká Británie). Spolupracujeme s nimi, abychom zajistili nejkvalitnější služby pro organizace a podniky v našem regionu. Naší snahou je vytvořit unikátní pracovní podmínky, v nichž vysoce kvalitní vědci, ve spolupráci s odborníky z různých odvětví průmyslu a podnikateli, přispějí k rozšíření a praktické aplikaci autorských a moderních řešení inovativního charakteru.
Dolnoslezský inovační a vědecký park je místem realizace projektů všech, kteří mají zájem reagovat na profesní výzvy inovativním způsobem. Budujeme stabilní budoucnost a díváme se výhledově. Zárukou profesionální a komplexní obsluhy našich klientů je získávání fondů na zdokonalování a zvyšovaní počtu nabízených služeb.

Více informací >>>

Kontakty:
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki 

Statutární zástupce: p. Lidia Ciesielska
sekretariat@dpin.pl
osoba zodpovědná za realizaci projektu:

Dr. Ing. Kazimierz Herlender
Tel : +480717254041
Mail: kazik.herlender@pwr.wroc.pl


Zvětšit mapu