« Inovace « Slovníček pojmů

Slovníček pojmů


Výsledek pro hledaný výraz:
czpl
alternativní palivopaliwo alternatywne
alternativní zdroje energiealternatywne źródła energii
amorfní fotovoltaický panelamorficzny panel fotowoltaiczny
amorfní solární panelamorficzny panel słoneczny
aplikace znalostí v praxi, přenos znalostí do praxetransfer wiedzy do praktyki
architektura inteligentních systémů architektura systemów inteligentnych
automatické řízenísterowanie automatyczne
automobil na vodíkový pohonpojazd z napędem wodorowym
bezdrátová síťsieć bezprzewodowa
bezpečnost bezpieczeństwo
bezpečnost dodávek bezpieczeństwo dostaw
bezpečnost napájení bezpieczeństwo zasilania
bezpečnostní řízenízarządzanie bezpieczeństwem
bezporuchovost systémuniezawodność systemu
bezporuchovost zařízeníniezawodność sprzętu
biomasa biomasa
bioplynárna, bioplynová stanice biogazownia
centrální vytápěníogrzewanie centralne
centrum pro transfer technologiícentrum transferu technologii
dálkový přenos energieprzesył energii na odległość
decentralizovaná výroba generacja rozproszona
deskový výměník teplapłytowy wymiennik ciepła
detektor, snímačczujnik (smart grid)
distribuční síť, distribuční soustavasieć dystrybucyjna, systém dystrybucyjny
distribuovaný řídící systém automatyka rozproszona, rozproszony system sterowania
dobíjecí stanicestacja ładowania
dobíjecí stanice pro elektromobilystacja ładowania do samochodów elektrycznych
ekologický aspektaspekt ekologiczny
elektrárnaelektrownia
elektrárna na biomasuelektrownia na biomasę
elektrická energie, elektřinaenergia elektryczna
elektrickýelektryczny
elektrický proud, elektřinaprąd elektryczny
elektrikářelektryk
elektrizační soustavasystem elektroenergetyczny
elektroenergetikaelektroenergetyka
elektromobilsamochód elektryczny
energetická bezpečnost bezpieczeństwo energetyczne
energetická náročnost (budovy) charakterystyka energetyczna (budynku)
energetická síť, energetická soustavasieć energetyczna
energetická třídaklasa energetyczna
energetická účinnost efektywność energetyczna
energetické úsporyoszczędności energetyczne
energeticky soběstačná obecgmina energetycznie samowystarczalna
energeticky aktivní důmaktywny dom energooszczędny
energetický audit audyt energetyczny
energeticky nulový důmbudynek zeroenergetyczny
energeticky pasivní důmdom pasywny
energetický průmyslprzemysł energetyczny
Energetický regulační úřadUrząd Regulacji Energetyki
energetický systémsystem energetyczny
energetický systém budoucnosti Smart gridsystem energetyczny przyszłości Smart Grid
energetický štítek (spotřebiče)etykieta energetyczna (informująca o klasie energetycznej urządzenia)
energetický štítek obálky budovyklasa energetyczna budynku
energeticky úsporný důmdom energooszczędny
energieenergia
energie ze slunce , větru, vodyenergia ze słońca, wiatru, wody
energie z vodíkuenergia z wodoru
environmentální projektyprojekty środowiskowe
fotovoltaická elektrárnaelektrownia fotowoltaiczna
fotovoltaické kolektorykolektory fotowoltaiczne
fotovoltaické aplikacezastosowania fotowoltaiki, instalacje fotowoltaiczne
funkčnífunkcjonalny
funkčnost, funkcionalitafunkcjonalność
geotermální energieenergia geotermalna
hospodářství, ekonomikagospodarka
hybridní solární článekhybrydowe ogniwo solarne, hybrydowy kolektor słoneczny
indukční měnič konwerter indukcyjny
informační infrastrukturainfrastruktura informatyczna
informatikinformatyk
inovaceinnowacja
inovační technologietechnologia innowacyjna
inovační charakterinnowacyjność
inovační parkpark innowacji
inovační postupy ve výroběinnowacyjne sposoby produkcji
inovační voucherbon na innowacje
instalace elektrických zařízeníinstalacja urządzeń elektrycznych
instalovaný výkon moc zainstalowana
integrovaná komunikacekomunikacja zintegrowana (smart grid)
inteligentní domácí kontrolní systém inteligentne kontrolery domowe
inteligentní energetické sítěinteligentne sieci energetyczne
inteligentní síť, chytrá síťinteligentna sieć
intenzita slunečního zářenínatężenie promieniowania słonecznego
investiční náklad, investiční výdajkoszt inwestycyjny
investiční nákladynakłady inwestycyjne
investiční plánplan inwestycyjny
investiční projektprojekt inwestycyjny
izolace proti vlhkostiizolacja przeciwwilgociowa
izolační dvojsklopodwójna szyba izolacyjna, podwójne szklenie, podwójna szyba zespolona
izolační trojsklopotrójna szyba izolacyjna, potrójne szklenie, potrójna szyba zespolona
jalový výkonmoc bierna
jednotkový nákladkoszt jednostkowy
jmenovitý výkon moc znamionowa
kapacitní měnič konwerter pojemnościowy
klastrklaster
klastrovýklastrowy
kogenerace kogeneracja
kogenerační jednotka jednostka kogeneracji
kompenzace jalového výkonukompensacja mocy biernej
kondenzacekondensacja
konstrukce svislékonstrukcje pionowe
konstrukce vodorovnékonstrukcje poziome
kontrolní a měřící přístrojeaparatura kontrolno-pomiarowa
konvenční energieenergia konwencjonalna
korporátní odběratelodbiorca korporacyjny
křemíkový solární panelkrzemowy panel słoneczny
kvalita dodávekjakość dostaw
kvalita výrobkujakość produktu
kvalita, jakostjakość
lokální vytápěníogrzewanie lokalne
malá vodní elektrárnamała elektrownia wodna
měrná jednotkajednostka miary
měřící nástrojinstrument pomiarowy
mobilní technologietechnologie mobilne
náklady na údržbu, provozní nákladykoszty eksploatacyjne
náklady na zavedení do výrobykoszty wdrożenia do produkcji
nerostná surovinasurowiec mineralny
net metering opomiarowanie netto
nízkouhlíková ekonomikagospodarka niskoemisyjna
obchod s elektřinouhandel energią elektryczną
obnovitelné zdroje energieodnawialne źródła energii
obnovitelný zdroj energieodnawialne źródło energii
odpadní teplociepło odpadowe
ochrana životního prostředíochrona środowiska
optimalizaceoptymalizacja
optimálníoptymalny
ostrovní systémsystem wyspowy
otočné zrcadloobrotowe lustro
palivový článekogniwo paliwowe
plyngaz
plynoměr licznik gazowy
plynové kotlekotły gazowe
plynovodgazociąg
plynový gazowy
plynový generátorgenerator gazowy
podlahové vytápěníogrzewanie podłogowe
pojistka bezpiecznik
pokročilý komponent (smart grid)komponent zaawansowany (smart grid)
primární okruhobieg pierwotny
primární zdrojźródło pierwotne
produkční špičkaszczyt produkcyjny
prostup tepla obálkou budovyprzenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne budynku
prostup tepla okenním profilemprzenikanie ciepła przez konstrukcje okienne
provozovatel distribuční soustavyoperator systemu dystrybucyjnego
prozumentprosument
průkaz energetické náročnosti budovyświadectwo energetyczne budynku, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, certyfikat energetyczny
průmyslový odběratelodbiorca przemysłowy
přeměna světelné energie na elektrickou energiiprzemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) na prąd (energię elektryczną)
přenosová síť, přenosová soustavasieć przesyłowa
příjemci, odběrateléodbiorcy
přijímačodbiornik
přírodní zdrojsurowiec naturalny
přírodní zdrojezasoby przyrodnicze
přístroj pro měření teplotyprzyrząd do pomiaru temperatury
přístroj pro měření tlakuprzyrząd do pomiaru ciśnienia
pumpa, čerpadlopompa
racionální využití energieracjonalne wykorzystanie energii
regulovaný trhrynek regulowany
rekuperace energierekuperacja energii, odzyskiwanie
rekuperace tepla, odzyskiwanie energii termicznejrekuperacja ciepła
rodinný důmdom rodzinny
rozptýlená výroba elektrické energieenergetyka rozproszona
rozptýlená výroba, rozptýlené výrobní zdrojerozproszone źródła produkcji
rozptýlené úložiště energierozproszony magazyn energii
rozvodná síť, rozvodná soustavasieć rozdzielcza
řízené větránísterowane wietrzenie
řízení energetické sítězarządzanie siecią energetyczną (elektroenergetyczną)
řízení inovacízarządzanie innowacjami
řízení výluk zarządzanie wyłączeniami
řízenýsterowany
sekundární okruhobieg wtórny
sekundární zdroj energiewtórne źródło energii
síť prozumentůsieć prosumentów
sklad, úložištěmagazyn
skladování energiemagazynowanie energii
skladovatmagazynować
skleníkové plynygazy szklarniowe
sluneční termické kolektorytermiczne kolektory słoneczne
sluneční kolektorkolektor słoneczny
smluvní podmínkywarunki umowne, warunki umowy
softwareoprogramowanie
solární důmdom słoneczny
solární elektrárnaelektrownia solarna
solární kolektorkolektor solarny
solární systémsystem solarny
součinitel prostupu teplawspółczynnik przenikania ciepła
stejnosměrný proudprąd stały
střešní fotovoltaická elektrárnadachowa elektrownia fotowoltaiczna
střídavý proudprąd zmienny
světelný zdrojźródło światła
svítidlooprawa oświetleniowa, oświetlenie, lampa
technický aspektaspekt techniczny
technologické centrumcentrum technologiczne
technologický parkpark technologiczny
tenkostěnné solární panelycienkowarstwowe (cienkościenne) panele solarne
tepelná elektrárnaelektrociepłownia
tepelná vazba połączenie termiczne
tepelné čerpadlopompa ciepła
tepelné čerpadlo vzduch–vzduchpompa ciepła powietrze-powietrze
tepelné čerpadlo vzduch–vodapompa ciepła powietrze-woda
tepelné čerpadlo země–vodapompa ciepła ziemia-woda
tepelné izolaceizolacje termiczne
tepelně izolační kontaktní systém, vnější kontaktní zateplovací systémbezspoinowy system izolacji ścian zewnętrznych budynków
tepelné ztrátyutrata ciepła
tepelný mostmostek termiczny
tepelný zdrojźródło ciepła
teplá užitková vodaciepła woda użytkowa
teplárenstvíciepłownictwo
teplovodní systém (krbu)kominek z płaszczem wodnym
teplovzdušné vytápěníogrzewanie ciepłym powietrzem, ogrzewanie nadmuchowe
topná soustavasystem grzewczy
topný faktor tepelného čerpadlaczynnik roboczy pompy ciepła
transfer výsledků výzkumu do praxe, přenos výsledků výzkumu do praxetransfer wyników badań do praktyki
transformátortransformator
trigeneracetrójgeneracja, trigeneracja
trigenerační jednotkaukład trójgeneracyjny
třetí průmyslová revolucetrzecia rewolucja przemysłowa
tuhé palivopaliwo stałe
účinnost solárních kolektorůsprawność kolektorów słonecznych
úložiště energiemagazyn energii
vědecko-výzkumná činnostdziałalność naukowo-badawcza
vědecko-výzkumný naukowo-badawczy
vědecký parkpark nauki
větrná energetikaenergetyka wiatrowa
větrná elektrárnaelektrownia wiatrowa
větrná farmafarma wiatrowa
větrné turbínyturbiny wiatrowe
větrný mlýn, větrná elektrárnawiatrak, siłownia wiatrowa
virtuální elektrárnaelektrownia wirtualna
vlnovodyfalowody
vodní díloobiekt hydrotechniczny
vodní elektrárnaelektrownia wodna
výměna oken a dveříwymiana okien i drzwi
výměník tepla, tepelný výměníkwymiennik ciepła
výzkum a vývojbadania i rozwój
výzkumný programprogram badawczy
výzkumný ústav, výzkumné pracovištěinstytut badawczy
zateplení budovy ( obálky budovy )termoizolacja budynku, ocieplenie budynku
zateplovací polystyrenstyropian do ocieplenia, styropian do izolacji termicznej
zemní výměník teplagruntowy wymiennik ciepła
zlepšení energetických vlastností budovypoprawa charakterystyki energetycznej budynku
zplyňovací kotelkocioł zgazowujący
zplyňování uhlízgazowanie węgla