« Příklady dobré praxe « SIPH, Sudetská průmyslová a obchodní komora Świdnica

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy (SIPH, Sudetská průmyslová a obchodní komora Świdnica)

Poslání komory

Posláním Sudetské průmyslové a obchodní komory ve Świdnici je Podpora rozvoje podnikání, propagace firem, jejich výrobků a služeb.

Sudetská průmyslová a obchodní komora je organizací hospodářské samosprávy. Vznikla v roce 1993. Působí na území Dolnoslezského vojvodství. Hlavním cílem, který zastřešuje veškerou činnost komory, je realizace mnoha aktivit pro podporu rozvoje podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti podniků v regionu. Jako organizace hospodářské samosprávy svidnického regionu sdružuje zejména drobné podnikatele, malé a střední podniky, a také několik velkých firem, které jsou vizitkou regionu. Při realizaci statutárních úkolů zaměřených na rozvoj podnikání spolupracuje s ekonomickými subjekty, institucemi a územními samosprávnými celky. Významnou součástí v činnosti Sudetské průmyslové a obchodní komory ve Świdnici je několikaletá spolupráce s komorami a subjekty z podnikatelského prostředí z Ukrajiny, České republiky a Německa.

Více - www.siph.pl


SIPH mimo jiné řídí i evropský projekt "Inovace na česko-polském pomezí" realizovaný v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013. Vedoucím partnerem je Region Panda, občanské sdružení se sídlem v Rychnově nad Kněžnou.

Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti o inovacích v podnikatelském prostředí a o realizaci česko-polských projektů zaměřených na inovace.

Partneři vydávají dvojjazyčný (v české a polské jazykové mutaci) čtvrtletník "Inovace na česko-polském pomezí", ve kterém jsou zveřejňovány informace o inovacích, informace z příhraničního podnikatelského prostředí a propagovány jsou realizované a ukončené projekty zaměřené na inovace.

Více - www.regionpanda.cz/