« Seznam workshopů « W1 - CZ | Liberec , Euroregion Nisa

Workshop  č. 1  /  Liberec   Euroregion  Nisa

Téma:  Financování energetických inovačních projektů

Kdy:   27.3. 2013

Místo:  Liberec , Euroregion Nisa

Přednášející:

Vladimír Pachl:  

Prezentace | EPC jako financování energetických úspor

Ivana Ptáčková: 

Prezentace | Financování pomocí Regionální inovační strategie  Libereckého kraje

Tomáš Chadim:

Prezentace | Financování  projektů v energetice

Lukasz Trzesniewski: 

Prezentace | Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii


Dne 27.3.2013 se v Liberci uskutečnil 1. z plánovaných workshopů v rámci projektu Energetický Inovační Portál. Pořádané workshopy se postupně budou zabývat hlavními tématy projektu, jako např. Energetické úspory a inovační technologie, racionální využití energie, aplikace inovací nebo obnovitelné zdroje energie. Téma tohoto workshopu bylo „Financování energetických inovačních projektů“ a zaznělo zde mnoho zajímavých příspěvků o způsobu financování jak z veřejného tak i privátního sektoru. Paní ing. Ivana Ptáčková z Krajského úřadu Libereckého kraje představila systém financování inovací prostřednictvím Inovačních voucherů, jejichž první kolo proběhlo již v roce 2012 a v současné době probíhá jeho vyhodnocení a příprava dalších akcí. Za privátní sféru vystoupil ing. Tomáš Chadim, který představil možnosti financování jak prostřednictvím Strukturálních evropských fondů, tak i čistě privátní způsob financování energetických úspor prostřednictvím systému EPC ( Energy Performance Contracting )

Na workshopu v neformální diskusi zazněly od všech účastníků příspěvky i nápady, které budou využity pro vybudování společné cz –pl sítě kontaktů a informací na webových stránkách Energetického Inovačního Portálu.


 ​