« Seznam workshopů « W1 - PL | Wroclaw, Politechnika Wroclawska

Workshop  č. 1  /   Wroclaw ,  Politechnika Wroclawska

Téma:  Financování energetických inovačních projektů

Kdy:   23.4.2013

Místo:  Vysoké učení technické ve Wroclawi  (  Wroclaw, Politechnika Wroclavska  )

Přednášející:

Vladimír Pachl:

Prezentace | EPC jako financování energetických úspor
Prezentace | Financování  projektů v energetice

Ivana Ptáčková: 

Prezentace | Financování pomocí Regionální inovační strategie  Libereckého kraje

Lukasz Trzesniewski:

Prezentace | Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii


Dne 24. dubna 2013 se ve Vratislavi v budově Vysokého učení technického uskutečnil první plánovaný workshop v rámci projektu Energetický inovační portál CZ-PL pořádaný Dolnoslezským inovačním a vědeckým parkem. V souladu s pravidlem přijatým projektovými partnery bude každý workshop věnovaný stejné problematice realizován každým partnerem v jeho zemi a  účastníky mají být, dle možností, pokaždé jak osoby z Polska, tak i ČR. Workshop má mít dvě části. V první budeme prezentovat aktuální stav Portálu, v druhé se budeme věnovat zvolené problematice.

Projektoví partneři se dohodli, že námětem prvního workshopu bude "Financování energetických inovačních projektů v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie".

V příspěvcích prezentovaných českou i polskou stranou zaznělo mnoho zajímavých informací o způsobech financování z veřejného a soukromého sektoru. Paní Ing. Ivana Ptáčková z Krajského úřadu Libereckého kraje prezentovala systém financování inovací prostřednictvím inovačních voucherů, o které bylo možné žádat poprvé již v roce 2012, nyní probíhá hodnocení a jsou připravovány i další aktivity. Dalším přednášejícím byl Ing. Vladimír Pachl, který prezentoval možnosti financování z evropských strukturálních fondů a plně soukromý způsob financování energetických úspor prostřednictvím systému EPC (Energy Performance Contracting). Z polské strany různé možnosti financování inovací v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie prezentoval pan Łukasz Trześniewski.

Během prezentací i po jejich ukončení měli účastníci workshopu možnost klást otázky a vyjadřovat své návrhy a názory k prezentované problematice.        

Po workshopu byli účastníci pozváni na občerstvení a pak se hosté z ČR vydali na procházku vratislavským náměstím, kde měli možnost seznámit se s mnoha zajímavými informacemi o Vratislavi.