« Seznam workshopů « W3 - CZ | Koberovy, Centrum pasivních domů Atrea

Workshop  č.   3 /  Koberovy, Centrum pasivních domů Atrea

Téma: Směry rozvoje obnovitelných zdrojů energie

Kdy: 2.10.. 2013          

Místo: Koberovy, Centrum pasivních domů Atrea

Přednášející:

Marek Zielony:

Prezentace | Kierunki Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii

Michal  Machačný:

Prezentace | OPŽP  programové období 2014 + a  další rozvoj OZE v České Republice

Vladimír  Pachl:

Prezentace | Směry rozvoje obnovitelných zdrojů energie a jejich technologie

Petr Malý:

Prezentace| Obnovitelné zdroje energie v Libereckém kraji


Dne 2.10. 2013  se uskutečnil  ve školicím středisku pasivních domů  Atrea v Koberovech další z řady workshopů, tentokrát zaměřený na směry rozvoje  a podpory Obnovitelných zdrojů energie  v České a Polské republice.

Workshopu se zúčastnili přednášející z z obou stran hranice , za českou stranu se zúčastnil zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje ing. Malý, který ve své prezentaci uvedl vývoj a potenciál výroby energie z OZE v Libereckém kraji v průběhu 10 let. Zajímavou prezentaci uvedl ing. Michal Machačný, vedoucí regionální kanceláře  Státního Fondu životního prostředí, z pohledu podpory obnovitelných zdrojů energie za plánovací období 2007 – 2013 a předpoklad vývoje do plánovacího období 2014 – 2020.  

Ing. Zikán ze společnosti Atrea ukázal ve své prezentaci modely energetických mixů, především tepelných čerpadel, které slouží k výrobě energie pro topení a ohřev teplé vody, a velice technicky zajímavou možnost využití elektrické energie  z fotovoltaických panelů pro ohřev vody v obytných prostorách. Jedná se především  o využití „ nadbytečné“ vyrobené energie ze střešních fotovoltaických elektráren.

Na polské straně představil odbornou prezentaci p. Marek Zielony  ze společnosti OKEO.

Diskuse k jednotlivým tématům byla na velké odborné úrovni a  setkala se s velmi  příznivým ohlasem všech zúčastněných.