« Seznam workshopů « W5 - CZ | Liberec, Euroregion Nisa

Workshop č. 5 / Liberec, Euroregion Nisa

Téma: "Energetická bezpečnost regionu" 

Kdy: 25.04.2014 

Místo: Liberec, Euroregion Nisa

Přednášející:

Wladyslaw Bobrowicz:
Prezentace: Energetická bezpečnost regionu
Publikace: Energetická bezpečnost regionu

Milan Kazda:
Prezentace: Kněžice - Energeticky soběstačná obec

Vladimír Pachl:
Prezentace: Energetická bezpečnost regionu

Grmela Pavel:
Prezentace: Energetická bezpečnost regionu


V pořadí  již 5. Workshop v rámci  Energetického  Inovačního  Portálu s tématem Energetická bezpečnost regionu  se  uskutečnil    25.4.. 2014 v Liberci v sídle Euroregionu Nisa.

Téma volně navazovalo na předešlá témata workshopů, především na téma Směr a rozvoj obnovitelných zdrojů energie, neboť tyto zdroje se v budoucnu budou výrazně podílet na energetické bezpečnosti a snížení závislosti na fosilních  energetických surovinách.

V krátkém úvodu byl účastníkům workshopu představen projekt Energetického Inovačního Portálu se svými aktivitami  a cíli. Workshopu se zúčastnili za českou stranu přednášející dipl.ing. Pavel Grmela a starosta energeticky nezávislé obce Kněžice p. Milan Kazda. Obec Kněžice, jako jediná  v České Republice je energeticky nezávislá lokalita díky bioplynové stanici, která byla postavena, jako pilotní projekt, v roce 2005 – 2006. Díky kapacitě bioplynové stanice, ve které se zpracovávají biologické odpady, včetně zemědělských, výroba elektrického proudu, který jde do rozvodné sítě, je na takové úrovni, že pokrývá spotřebu celé lokality. Další navazující technologií je kotelna na fytomasu, která zásobuje teplem celou obec pomocí vybudované teplovodní sítě. Obec tímto způsobem docílila uzavřeného energetického okruhu a realizací tohoto ambiciozního  projektu se projevily nejen výrazné energetické úspory pro obyvatele obce, ale přinesl i zásadní změny v hospodaření s domácími biologickými odpady a  zemědělskou biomasou. Projekt také přínesl další výrazné efekty v podobě zlepšení životního prostředí a ovzduší v samotné obci, kde rapidně poklesla produkce CO2. Do budoucna uvažuje obec o další navazující technologie, jako např. suchou fermentaci, která umožní využívat biologické odpady i s nežádoucí příměsí  hlíny, písku apod. a další technologie na druhotné zpracování komunálních odpadů, které jsou využitelné pro výrobu energie. Obec Kněžice je nositelem řady ocenění, mimo jiné i Energy Globe Award ČR a jejich prezentace sklidila velký úspěch před zástupci Evropské komise v Bruselu.

Dipl. Ing. Grmela z Energetické agentura Trojzemí ve své prezentaci poukázal na neustále se rozvíjející odvětví malých solárních aplikací, které se používají v obytných a rodinných domech a které se v budoucnu budou stále více podílet na energetické nezávislosti na klasické rozvodné síti a fosilních palivech. Uvedl řadu příkladů, které v praxi  již velice dobře osvědčily.

Za polskou stranu přednesl velice obsáhlou a velmi fundovanou prezentaci p. Wladyslaw Bobrowicz ze společnosti CIREO, ve které poukázal na celou řadu aspektů velké i malé energetiky v rámci Dolnoslezského vojvodství.

Na úvod své prezentace pan Bobrowicz účastníky seznámil s definicemi energetické bezpečnosti uvedenými v různých národních a evropských dokumentech. Přednášející upozornil, že: „Energetická bezpečnost je stav ekonomiky, který umožňuje pokrýt průběžnou a budoucí poptávku odběratelů po palivech a energiích, a to technicky a ekonomicky odůvodněným způsobem a zároveň se zohledněním požadavků na ochranu životního prostředí". Energetická bezpečnost má takto tři hlavní aspekty: energetický, ekonomický (tržní) a ekologický.

V dalších částech prezentace pan Bobrowicz přiblížil následující  otázky:

  • Systém zásobování elektrickou energií v regionu,
  • Trh s energií a energetická bezpečnost regionu,
  • Zákazník na trhu s energií, bezpečnost nákupu a dodávky elektrické energie, racionální využití energie,
  • Energetická bezpečnost z hlediska plánů rozvoje energetiky v regionu, v Polsku a v Evropě do roku 2050,
  • Vazby mezi energetikou v regionu a energetikou na sousedních územích v Evropě
  • Energetika v regionu a v Polsku na pozadí energetiky v Evropě.

Velkou část své prezentace autor věnoval části „Trh s energií a energetická bezpečnost v regionu“, v jejíž rámci představil: hlavní aktéry na trhu s energií, obchodování elektrickou energií, výrobu elektřiny, výrobu zelené energie, pravidla a metody monitorování OZE s ohledem na energetickou bezpečnost a bariéry rozvoje OZE z hlediska energetické bezpečnosti.

Ohlas a diskuse všech účastníků byla velice živá, především p. Milan Kazda odpovídal na řadu odborných dotazů nejen praktického provozu technologie, ale i na budoucí záměry, např. na vybudování lokální rozvodné sítě  apod.