« Seznam workshopů « W6 - PL | Jelenia Góra, Euroregion

Workshop č. 6  /  Euroregion Jelenia Gora,  PL

Téma:  Inteligentní elektroenergetické sítě

Kdy: 4.7.2014

Místo:  Euroregion Jelenia  Gora , Polsko

Přednášející:

Piotr Stawski
Prezentace: Inteligentne sieci elektroenergetyczne

Ilona Salagacka
Prezentace: EXPLORE, RAINOVA

Vladimir Pachl
Prezentace: Kněžice, Smart Grid


Dne°4. července 2014 se v sídle Euroregionu Nisa v Jelení Hoře konal šestý workshop v rámci projektu Energetický Inovační Portál CZ-PL pořádaný Dolnoslezským inovačním a vědeckým parkem.

Na úvod účastníky workshopu uvítal koordinátor projektu za Dolnoslezský inovační a vědecký park dr. ing. Kazimierz Herlender a seznámil účastníky workshopu s programem a aktuálním stavem vývoje Energetického Inovačního Portálu CZ-PL.

Dalším bodem programu workshopu byla přednáška zástupce polské strany Dr. Ing. Piotra Stawského, který přednesl velmi zajímavou prezentaci na téma Inteligentních elektroenergetických sítí. Ve své prezentaci p. Stawski poukázal na legislativní podmínky, které jsou základem pro rozvoj sítí typu Smart Grid v Evropské unii, a tím i v Polsku a České republice. V další části seznámil účastníky s oblastmi inovací týkajícími se drobných odběratelů elektrické energie, velkých odběratelů elektrické energie, rozvodných sítí a přenosových sítí. Na tomto základě byly formulovány definice inteligentní elektroenergetické sítě a prioritní oblasti činnosti v rámci Smart Grids do roku 2020. V nejnovějších verzích evropských dokumentů se pro rozvoj Smart Gridů objevuje již výhled roku 2035. Základem pro takové instalace budou rozšiřované informatické systémy. V současné fázi jsou hlavním prvkem, který je již implementován, inteligentní měřící systémy. V závěru prezentace Dr. Ing. Stawski prezentoval pilotní "Inteligentní poloostrov", který realizuje SD ENERGA-Operator.

Dalším bodem programu byla přednáška zástupce české strany Ing. Vladimíra Pachla, který účastníky workshopu seznámil s hlavními výstupy prezentací přednesených zástupci české strany na šestém workshopu, který se konal o týden dříve (27. června) v Koberovech. Ing. Pachl mj. prezentoval příklad projektu týkajícího se realizace ukázkové sítě typu Smart Grid realizovaného v regionu Vrchlabí, hlavní předpoklady evropského projektu GRID4EU a základní prvky energeticky soběstačné české obce Kněžice.

Dalším bodem programu workshopu byly informace o projektech RAINOVA a EXPLORE, které přednesla p. Ilona Sałagacka.

Hlavním cílem projektu RAINOVA je podpora rozvoje inovačních systémů v regionech zastoupených projektovými partnery. Cílem projektu RAINOVA podpořeného Evropskou komisí jsou minimálně tyto inovativní výsledky:

vznik propojených Regionálních inovativních sítí, sdružujících klíčové evropské instituce zapojené do transferu znalostí a inovací s cílem naplnění cílů Strategie Evropa 2020
zpracování Modelu řízení inovací, umožňujícího vznik podmínek a kultury pro efektivní přenos znalostí
iniciování Inovačních observatoří, nabízejících nezbytnou podporu pro členy, aby mohli inovace propagovat a z nich těžit, a také pro procesy řízení za účelem rozvoje a využití výsledků inovačních projektů, které podpoří fungování flexibilnějších systémů odborného vzdělávání zohledňujících potřeby.

Hlavním cílem projektu EXPLORE je větší využití výsledků V+V projektů v jiných zemích/regionech/průmyslových odvětvích Evropy, a také lepší přizpůsobení a koordinace evropských a národních/regionálních fondů za účelem implementace výsledků výzkumů.

Další prezentaci přednesl p. Mariusz Cholewa, zástupce DPIN, který účastníky seznámil s hlavními aktivitami projektu EnBus. Cílem projektu je vyvolání změn ve stavebním odvětví spočívajících v propagaci a implementaci energeticky úsporných řešení v tomto oboru. V rámci projektu se uskuteční několik workshopů a konferencí propagujících myšlenku využití energeticky úsporných materiálů a řešení ve stavebnictví a bude zpracována mobilní aplikace, která obsahuje údaje o energeticky úsporných výrobcích používaných ve stavebnictví pocházejících z partnerských států projektu. Hlavními odběrateli takové aplikace jsou architekti, projektanti, konstruktéři, správci nemovitostí, dodavatelé staveb, apod. a také firmy, jejichž výrobky mohou být po splnění určitých kritérií umístěny v této aplikaci.

Toto setkání bylo prvním z řady naplánovaných setkání, na kterém byl projekt a jeho předpoklady včetně mobilní aplikace prezentován. Po seznámení s aplikací účastníci poskytli své názory na její funkčnost.

Během prezentací i po jejich ukončení měli účastníci workshopu možnost klást otázky a vyjadřovat své návrhy a názory k prezentované problematice.