« Seznam workshopů « W7 - CZ | Liberec, Euroregion Nisa

Workshop č. 7 | Liberec, Euroregion Nisa

Téma :  Inovace  v energetice 

Datum  :  17.9.2014

Místo konání  :  Euroregion Nisa , Liberec

Přednášející:

Ing. Jaromír Ficek 

Prezentace  VUTS  - centrum rozvoje strojírenského výzkumu a inovací

Dipl. Ing. Grmela  Energetická agentura Trojzemí o.p.s.

Prezentace  - Inovace v energetických soustavách smart grid

Dr.ing. Magadalena Weglarz  DPIN S.A.

Prezentace  Innowacje w energetyce 


V pořadí  již 7. Workshop v projektu  Energetický  Inovační  Portál   s  tématem  Inovace  v energetice  se  uskutečnil  17.9. 2014 v prostorách Euroregionu Nisa v Liberci . Inovace v energetice je natolik obsáhlé téma, že nebylo v možnostech jednoho workshopu obsáhnout celou šíři problematiky. Protože Inovace jsou motorem vývoje v každém oboru vybrali organizátoři  hlavní témata, kterými se workshop a prezentace zabývali a to jsou :

- Všeobecná situace v inovacích

- Realizace inovací

- Překážky při uplatňování inovací

V krátkém úvodu byl účastníkům workshopu představen projekt Energetického Inovačního Portálu se svými aktivitami  a cíli a také některá témata již proběhlých workshopů, neboť téma inovace zasahuje a prolíná se s mnohými tématy a obory, které jsme na svých workshopech již prezentovali. Workshopu se zúčastnili jako přednášející za českou stranu  ing.  Jaromír Ficek  ze společnosti VUTS Liberec a   dipl.ing. Pavel Grmela z Energetické agentury Trojzemí.

Ing. Jaromír Ficek ve své prezentaci přiblížil stručně jednak historii  Výzkumného ústavu textilních strojů a  jeho transformaci do dnešní podoby, kdy po zavedení mnoha patentů a inovací v oblasti výroby textilních, ale i  jiných strojů a jejich příslušenství má společnost VUTS a.s. partnery a kontakty po celém světě.  Mimo výroby společnost také vykonává výzkumnou činnost a ve svých dílnách a laboratořích, které jsou vybaveny nejmodernější technikou, vyvíjejí další inovativní prvky ve strojírenství a vývoji nových zařízení, které příznivě ovlivňují energetické vlastnosti strojů a zařízení – např. nižší energetickou náročnost při zvýšeném výkonu stroje. 

Pavel Grmela v prezentaci uvedl názorné příklady inovací v energetických soustavách smart grid  a předpoklady pro jejich funkce a zapojení do energetických soustav. Ačkoliv toto téma již bylo předmětem jiného  workshopu, bylo možné pozorovat další vývoj v této oblasti.

Jestliže nedávná prezentace ukázala možnost efektivní komunikace mezi jednotlivými energetickými zdroji a spotřebiči v objektu, nyní prostřednictvím dalších inovací v této oblasti je možné komunikovat i vně systém ke vzdáleným energetickým zdrojům a řízení toku energie do potřebných míst a spotřebičů nebo naopak je přerušit Za polskou stranu přednesla velice obsáhlou a velmi fundovanou prezentaci paní Magdalena 

Weglarz  z DPIN S.A. ve které  se podrobně věnovala inovacím v průřezu všemi odvětvími velké i malé energetiky, jejich  využití  a  zkušenosti např. z provozu elektromobilů, inteligentních sítí,  inovativních energetických spotřebičů, ale také představila  projekty, které využívají inovativní postupy např. při dobývání energetických surovin v Polsku nebo zpracování biomasy pomocí zplynování a tím efektivnější využití energie, kterou biomasa poskytuje.

Zpracoval 

Vladimír Pachl, Energetická agentura Trojzemí