« Zpravodajství « Zprávy z projektu

Workshop č. 3 - PL - Směry rozvoje obnovitelných zdrojů energie

26.11.2013 | Tisk

Workshop č. 3 - PL - Zápis

Téma:             "Směry rozvoje obnovitelných zdrojů energie"

Datum:           21.10.2013

Místo:             Srebrna Góra, obec Stoszowice, okres Ząbkowicki

Dne 21. října 2013 se v Hotelu Koniuszy ve Srebrné Hoře v obci Stoszowice v okrese Ząbkowickým konal třetí plánovaný workshop v rámci projektu Energetický inovační portál CZ-PL pořádaný Dolnoslezským inovačním a vědeckým parkem.

Na úvod účastníky workshopu uvítal koordinátor projektu za Dolnoslezský inovační a vědecký park dr. ing. Kazimierz Herlender, který přítomné seznámil s aktuálním stavem vývoje Energetického inovačního portálu CZ-PL.

Dalším bodem programu byla přednáška zástupce české strany pana ing. Vladimíra Pachla, který účastníky seznámil s aktuálním stavem a perspektivami rozvoje obnovitelných zdrojů energie v ČR, a zejména v Libereckém kraji. Zvláštní pozornost byla věnována možnostem rozvoje OZE v novém programovém období 2014-2020. Podrobněji byly prezentovány modely energetického mixu při využití tepelných čerpadel jak pro topení, tak pro ohřev teplé užitkové vody. K nejzajímavějším řešením patřil návrh využití přebytku elektrické energie pocházející z fotovoltaických panelů umístěných na střechách budov k ohřevu vody v nádržích umístěných v obytných budovách.

V druhé části workshopu se slova ujal pan Marek Zielony, člen Dolnoslezského klastru obnovitelné energie, který prezentoval aktuální situaci a výhledy rozvoje obnovitelných zdrojů energie v Polsku, se zvláštním zřetelem na Dolní Slezsko. V přednášce byly zachyceny jak technické a legislativní aspekty, tak i ekonomická hlediska. Z prezentace vyplývá, že hlavní příčinou rychlého rozvoje OZE jsou legislativní podmínky, a zejména chybějící zákon o obnovitelné energetice. Zdá se, že kromě větrné energetiky se budou rozvíjet malé fotovoltaické, kolektorové elektrárny, elektrárny na biomasu a bioplyn vyrábějící energii pro potřeby individuálních odběratelů a případně pro veřejné budovy. K hlavním směrům rozvoje patří budování hybridních instalací, jejichž úkolem je jak výroba elektrické, tak i tepelné energie.

Během prezentací i po jejich ukončení měli účastníci workshopu možnost klást otázky a vyjadřovat své návrhy a názory k prezentované problematice. Následně si účastníci prohlédli instalaci solárních kolektorů, které jsou v hotelu Koniuszy v provozu již 4 roky a jsou pro majitele objektu velkou výhodou.

Po exkurzi byli účastníci workshopu pozváni na oběd a pak je čekala prohlídka Stříbrnohorské pevnosti, která je unikátní stavbou v rámci kulturního dědictví Evropy a patří k nejvýznamnějším zajímavostem Dolního Slezska. V době svého vzniku (1763-1785) patřila k nejmodernějším opevněním tohoto typu v Evropě. Nejpozoruhodnější byl a nadále je obrovský Donjon, jeden z nejzajímavějších pevnostních objektů novodobé historie.

      

Zpět na seznam zpráv