« Zpravodajství « Zprávy z projektu

Workshop č. 4 v Polsku / Vratislav, sídlo SIDE Cluster

09.04.2014 | Tisk

Téma: "Klastrové iniciativy v regionu" 

Kdy: 13.03.2014 

Místo: Vratislav, Polsko, sídlo SIDE Cluster

Přednášející:

Mirosław Soch
Prezentace: Klastrové iniciativy v regionu
Publikace:Klastrové iniciativy v regionu

Mužíček
Prezentace: Název

Fouňová
Prezentace: Název


Dne°13. března 2014 se v sídle SIDE Clustru ve Vratislavi konal již čtvrtý workshop v rámci projektu Energetický inovační portál CZ-PL pořádaný Dolnoslezským inovačním a vědeckým parkem. Na úvod účastníky workshopu uvítal koordinátor projektu za Dolnoslezský inovační a vědecký park dr. ing. Kazimierz Herlender a seznámil účastníky workshopu s aktuálním stavem vývoje Energetického inovačního portálu CZ-PL.

Dalším bodem na programu byla přednáška zástupce polské strany, p. Mirosława Sochy z firmy Gedeon, který přednesl velmi zajímavou prezentaci o činnosti polských klastrů. Ve své prezentaci p. Socha popsal řadu klastrových iniciativ, které se vyvinuly v Dolním Slezsku a které v mnoha případech působí na mnohem větším území, včetně jiných zemí. Ne všechny prezentované klastry se rozvíjí uspokojivým způsobem, a jednou z příčin je nepříliš dobrá politika financování těchto organizací. Zdá se však, že sdružování firem v klastrech se bude rozvíjet, což bylo zohledněno v novém programovém období na léta 2014-2020. Více pozornosti p. Socha věnoval Dolnoslezskému klastru obnovitelné energie, jehož je předsedou a jehož aktivity se přímo týkají problematiky projektu. Více informací najdete na www.dkeo.pl. 

Dalším bodem programu byla přednáška zástupce české strany Ing. Vladimíra Pachla, který účastníky workshopu seznámil s hlavními body z prezentací přednesených zástupci české strany na čtvrtém workshopu, který se konal o týden dříve (7. března) v Liberci. Ing. Pachl mj. prezentoval: 

  • příklady institucionální podpory pro klastry se zohledněním inovací, které budou podporovány i v 
  • programovém období 2014-2020,
  • otázky, které by bylo možné zlepšit a konkretizovat ve spolupráci českých a polských subjektů,
  • vývoj klastru CLUTEX, jeho hlavní cíle a jejich naplňování.

Další prezentace se ujala paní Edyta Cieślak, místopředsedkyně SIDE Clustru, který byl hostitelem tohoto workshopu. SIDE Cluster je organizace, která stimuluje technologický pokrok ve stavebnictví. Podporuje firmy při zavádění inovativních řešení a popularizuje technologické, sociální a organizační úspěchy v oblasti stavebnictví a dřevozpracujícího odvětví. SIDE - CLUSTER sdružuje drobné podnikatele, malé a střední podniky z oboru stavebnictví a dřevařského odvětví a také vědecko-výzkumné instituce a střediska pro podporu regionálního rozvoje. SIDE - CLUSTER se nachází v jihozápadním Polsku, většina firem sdružených v klastru pochází z Dolnoslezského vojvodství. Více informací najdete na www.side-cluster.pl.

Během prezentací i po jejich ukončení měli účastníci workshopu možnost klást otázky a vyjadřovat své návrhy a názory k prezentované problematice. Účastníci podpořili návrh účastníků workshopu v Liberci, aby byly co nejrychleji navázány bližší kontakty mezi českými a polskými subjekty.

Workshop č. 4 v Polsku – Vratislav, přednáší p. Mirosław Socha

Workshop č. 4 v Polsku – Vratislav, přednáší Ing. Vladimír Pachl

Workshop č. 4 v Polsku – Vratislav, přednáší p. Edyta Cieślak, místopředsedkyně SIDE Clustru

 

Zpět na seznam zpráv