« Zpravodajství « Zprávy z projektu

Workshop č. 6 | Koberovy, Centrum pasivních domů společnosti Atrea

27.06.2014 | Tisk

Téma:  Inteligentní systémy v energetice

Kdy:   27.6.2014

Místo:  Koberovy, Centrum pasivních domů společnosti Atrea

Přednášející:

Piotr Stawski
Prezentace: Intelygentne sieci  energetyczne

Ilona Salagacka
Prezentace:  RAINOVA, EXPLORE

Ing. Zdeněk Zikán
Prezentace: Obnovitelné zdroje v malých aplikacích

Dipl.ing. Pavel Grmela
Prezentace: Inteligentní systémy v energetice  - smart grids

Milan Kazda
Prezentace: Kněžice LDS 2014


V pořadí  již 6. Workshop v projektu  Energetický  Inovační  Portál tentokrát  s  tématem  Inteligentní systémy v energetice  se  uskutečnil  27.6. 2014 v Koberovech v Centru pasivních domů společnosti Atrea .

Téma bylo směrováno spíše do budoucnosti energetických systémů, které budou více autonomní a pomocí regulačních a softwarových komponentů dokáží vhodně směrovat energii do potřebných míst, nebo naopak ji nechat ukládat do úložišť energie. Tyto systémy již pracuji jak v různých oblastech průmyslu, tak i v malé energetice, např. v ostrovních systémech bytových jednotek, kde jsou využívány téměř výhradně obnovitelné zdroje energie v malých aplikacích 

V krátkém úvodu byl účastníkům workshopu představen projekt Energetického Inovačního Portálu se svými aktivitami  a cíli. Workshopu se zúčastnili za českou stranu přednášející ing. Zdeněk Zikán ze společnosti Atrea,  dipl.ing. Pavel Grmela z Energetické agentury Trojzemí a starosta energeticky nezávislé obce Kněžice p. Milan Kazda.

Ing. Zdeněk Zikán přiblížil ve své prezentaci inteligentní systém řízení tepelné energie, který vyvinula společnost Atrea pro své obytné nízkoenergetické a pasivní domy. V těchto domech se využívány malé aplikace obnovitelných zdrojů v energetickém mixu,( tepelné čerpadlo, aplikace malé střešní FVE elektrárny, kotel na biomasu) kde činnost těchto zdrojů řídí inteligentní řídící  jednotka, která  vhodně přesměruje tok energie do potřebných prostor, nebo přikáže ukládat energii ve formě ohřevu teplé vody v úložné nádrži.

Pavel Grmela v prezentaci uvedl názorné příklady smart grid  a předpoklady pro jejich funkce a zapojení do energetických soustav. Předpokladem pro jejich efektivní využití je především interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji ( např. OZE )  a spotřebiči nebo spotřebiteli o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie. Předpokladem pro tuto komunikaci je přítomnost chytrých spotřebičů a možnost úložišť energie.

Prezentace p. starosty Kazdy volně navazovala na téma energetické bezpečnosti regionu a přiblížila záměry obce vybudovat lokální energetickou síť, která by zbavila lokalitu závislosti na externích  přenosových sítích  a pomocí již vybudovaných vlastních energetických zdrojů by pokryla potřebu energie v celé lokalitě.

Za polskou stranu přednesl velice obsáhlou a velmi fundovanou prezentaci p. Piotr Stawski z DPIN S.A. ve které podrobně představil  historii vývoje inteligentních sítí v energetice v Evropské Unii i v Polsku, jejich dnešní stav a vývoj a předpoklady, za kterých se může nadále rozvíjet ve velké i malé energetice. Na závěr prezentace představil pan Stawski pilotní projekt, který realizuje společnost ENERGA  Operátor.

Paní Ilona Salagacká podala informaci a prezentovala projekty RAINOVA a EXPLORE. Projekt Rainova je financován Evropskou komisí a hlavním cílem projektu je stimulovat rozvoj inovačních systémů v regionech  partnerů projektu, zřízení regionálních inovačních center za účasti předních evropských institucí, které by pomocí šíření znalostí nejnovějších know-how a inovací pomohly plnit cíle strategie Evropa 2020

Hlavním cílem projektu  EXPLORE  je  využívání výsledků a zkušeností jiných projektů v zemích EU v různých oblastech a odvětví průmyslu a nalézt efektivnější a koordinovanější způsob financování projektů, které aplikují výsledky vědy a výzkumu do konkrétních projektů.

Zpět na seznam zpráv