Energetické úspory a inovační technologie

Obecným evropským trendem v oblasti energetiky budou v příštím desetiletí úsporná opatření ve spojení s novými a inovačními energetickými technologiemi. Chceme-li obecně docílit stavu, kdy nově postavené budovy nebudou energeticky ztrátové a u již postavených budov se mají energetické ztráty významně snížit, je třeba využít každé možnosti pro docílení tohoto stavu

Neustále rostoucí ceny energií značně zvyšují náklady spojené s jejich spotřebou. S rostoucími cenami energie vyvstává stále větší nutnost pro zavádění energeticky úsporných opatření, která jsou ekonomicky návratná. K jejich využití jsou nutné znalosti vhodných technologií, praktické zkušenosti, investiční prostředky a  nové inovativní technologie. Chceme vám na těchto stránkách přinést takové informace, které vám pomohou  najít efektivní opatření pro realizaci energetických úspor.

Energie, která se spotřebuje zbytečně, je nenávratně ztracena. Odstranění nadbytečné spotřeby znamená uvolnění finančních prostředků, které mohou být využity na potřebnější účely.