Inteligentní a racionální využití energie

Racionální využití energie má mnoho forem, od jednoduchého šetření energií v domácnosti, přes úsporná opatření a využívání nejnovějších technologií až po využití druhotného zdroje energie. Jedna z forem je snižování energetické náročnosti, kdy mnohdy malé opatření a ústupky z pohodlí mohou odpovídat velkým energetickým úsporám. Další z forem je zvýšení energetické účinnosti použité energie např. rekuperací tepla nebo další využití odpadního tepla. V neposlední řadě jsou to inteligentní kontrola provozních parametrů zařízení a dalších energetických systémů ( smart grid ), které dokáží efektivně nasměrovat energii pouze do potřebných uzlů.

Na našich stránkách vám budeme přinášet informace o nových technologiích a poznatcích z tohoto oboru.