Fotovoltaika a její technické aplikace v různých oborech

Fotovoltaika je technický obor zabývající se procesem přímé přeměny světla na elektrickou energii. Název je odvozen od slova foto (světlo) a volt (jednotka elektrického napětí). Proces přeměny probíhá ve fotovoltaickém článku.

Princip výroby energie ve fotovoltaickém článku

Jedná se o aplikaci fotoelektrického jevu, při němž dopadem fotonů na polovodičový p-n přechod dochází k uvolňování a hromadění volných elektronů. Pokud je p-n přechod doplněn o dvě elektrody (anoda a katoda), můžeme již hovořit o fotovoltaickém článku, kterým může protékat elektrický proud. Je nutné si uvědomit, že fotovoltaika  je dynamicky se rozvíjející odvětví na světě. V minulých letech se uskutečnil  obrovský  meziroční nárůst dodávek  a aplikací, ať už ve formě různých typů slunečních elektráren, malých stavebních  nebo dalších aplikací. Využití fotovoltaických článků a jejích aplikací má široké využití nejen jako obnovitelný zdroj energie v našich podmínkách, ale je přímo nutností na všech místech, kde není  přístup ke klasické distribuční síti energie .

 Fotovoltaiku objevil Alexander Edmond Becquerel v roce 1839. V roce 1958 se poprvé použilo fotovoltaických  článků pro výrobu energie v kosmických programech a od té doby se staly jejich nedílnou součástí.