Vědecko – výzkumná činnost

Výzkum a inovace patří mezi nejdůležitější priority programu EU pro hospodářský růst a zaměstnanost. Členské státy EU by měly nejpozději do roku 2020 začít investovat do výzkumu a rozvoje 3 % svého HDP (1 % z veřejných prostředků, 2 % z prostředků soukromého sektoru). To by podle odhadů mělo vytvořit 3,7 milionů nových pracovních míst a přispět k nárůstu ročního HDP o téměř 800 miliard eur.

Jaká bude naše životní úroveň v budoucnosti, závisí na naší schopnosti inovovat výrobky, služby, podnikatelské a sociální postupy a modely. Z toho důvodu jsou inovace jednou z nejdůležitějších součástí strategie Evropa 2020, jejímž stěžejním projektem je Unie inovací .

Horizont 2020 je nový program EU, ze kterého budou financovány výzkum a inovace v letech 2014–2020. Peněžní prostředky (zhruba 80,2 miliard eur na celé období) budou moci čerpat výzkumné ústavy, univerzity, inovativní soukromé společnosti a malé podniky.

Z programu budou těžit všechny sektory evropského hospodářství, včetně zemědělství, rybářství, potravinářství, zdravotnictví, dopravy, energetiky (zejména odvětví obnovitelných zdrojů) a informačních a komunikačních technologií.

Na našich stránkách se budeme snažit přiblížit čtenářům  úspěchy  vědeckých a vzdělávacích institucí působících v oblasti VaV   na  české i polské části hranice.