« Zpravodajství « Zprávy z tisku

Energetické úspory si vyžádají miliardové investice

29.12.2017 | Tisk

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 28. listopadu navrhl ambicióznější cíle pro Evropskou klimatickou politiku pro rok 2030. Jejich naplnění si vyžádá obří investice v mnoha oborech.

Energetické úspory jako byznys (ESCO) byly tématem diskuzního setkání Institutu pro veřejnou diskuzi, které se konalo 6. 12. v restauraci Aureole v Praze.

Aktuální cíle schválené výborem ITRE jsou 40 % pro snížení emisí skleníkových plynů, 35 % pro podíl OZE na celkové evropské spotřebě a 40% energetické úspory oproti referenčnímu scénáři nulových úspor. Definitivní rozhodnutí o podobě směrnice přijme Evropský parlament v lednu 2018.

ČR jde zatím cestou poskytování dotací na úsporné opatření hlavně skrze operační programy OPŽP, OP PIK a IROP. Prostředků je v těchto programech dost, ale vázne jejich čerpání. Nyní jsme v polovině období 2014 – 2020 a vyčerpáno je teprve 15 % alokovaných prostředků.

Vladimír Sochor z MPO zopakoval, že stát si může do plnění evropských cílů započítat jen ty úspory, které sám podpoří. To znamená, že projekty, které vznikají bez využití státní podpory, nelze do plnění národních cílů započítat, i když reálně energii ušetří. Přitom úsporných projektů, které se obejdou bez státní podpory, je přes 50 %.

Na MPO by chtěli takové projekty podchytit a evidovat a cestou k tomu má být ministerský certifikát o ověřené kvalitě projektů. Tzn., pokud firma realizuje kvalitní projekt úspor energie, může si svou referenci nechat „potvrdit“ od MPO. Firma, která přihlásí více takových realizací, získá certifikát kvality přímo od MPO. Celý program se jmenuje http://www.usporysrozumem.cz/ a je zatím v přípravné fázi.

S opatrností při formulování národních cílů souhlasil i Jiří Gavor. Na grafu od ČEZ a.s. ilustroval, že ač je v ČR značný potenciál úspor, které jsou pro uživatele a zákazníky výhodné, od určité míry se už úspory finančně nevyplatí. Toho by si měli být vědomi i poslanci Evropského parlamentu při hlasování o výši cílů energetických úspor pro rok 2030.

 

Zpět na seznam zpráv