« Zpravodajství « Zprávy z tisku

Česko slaví Den bioenergetiky

28.10.2018 | Tisk

V Česku slavíme v sobotu 10. listopadu Den bioenergetiky. Do konce roku totiž zbývá 52 dní, což symbolicky představuje 14% podíl tohoto obnovitelného zdroje na spotřebě energií v Česku.

Česko je tak o několik dní napřed oproti evropskému průměru (11 %). Rozhodně to však nestačí například na Švédy, jasné favority, kteří tento den slavili již v půlce srpna, nebo Chorvaty, kteří slavili v půlce září, či sousední Rakušany, jejichž den bioenergetiky připadá na první polovinu října. Energie z biomasy letos stačí pokrýt spotřebu Evropanů po celých 43 dní, od 19. 11. si Evropa symbolicky vystačí s energií z dřevní štěpkypeletbioplynu nebo bioetanolu. [1]

Co je to bioenergetika a bioenergie?

  • Obnovitelný zdroj, který poskytuje teplo, elektřinu i paliva pro dopravu.
  • Bioenergetika zahrnuje širokou škálu materiálů a technologií od využívání dřevní štěpky, palivového dřeva a pelet, přes bioplyn a kapalná biopaliva až po výrobu biometanu, který může nahrazovat zemní plyn.

Bioenergetika v Česku

  • Ze všech obnovitelných zdrojů, (kam vedle oborů bioenergetiky řadíme i větrné, solární nebo vodní elektrárny, geotermalní zdroje, tepelná čerpadla a solární kolektory), se v Česku spotřebuje 15,7 % energie. Největší část tohoto podílu zajišťuje právě biomasabioplyn a biopaliva (86,7 %). [1]
  • V minulém roce se v domácnostech odhadem spotřebovalo na vytápění palivové dřevo, dřevěné pelety a briketyodpovídající 56 863 434 GJ energie [2]
  • Setrvalým tempem roste produkce pelet, které nabízejí domácnostem prakticky stejné pohodlí jako vytápění zemním plynem. V roce 2017 celkem vyrobeno 367 tisíc tun pelet; z toho 350 tisíc certifikovaných pelet ENplus, 300 tisíc vývoz, 27 tisíc dovoz, 93 tisíc domácí spotřeba). [2]
  • Energetické využití biomasy dává práci zhruba 23 900 lidem, asi jako je obyvatel Litoměřic. Nejvíce v odvětví pevné biomasy a kapalných biopaliv.[1]

Bioenergetika v Evropě

  • Podle čerstvé zprávy Bioenergy Europe se energie z biomasy podílí z 11 % na spotřebě energií v Evropě. Podíl všech obnovitelných zdrojů je kolem 17 %.
  • Většina energie z biomasy se spotřebuje ve formě tepla, a to 75 %. Výroba elektřiny a využití v dopravě se na spotřebě shodně podílí kolem 13 %.
  • Téměř veškerá biomasa spotřebovaná pro výrobu energií v Evropě pochází z domácích zdrojů. Jen asi 4 % představují dovozy, což značně kontrastuje se skutečností, že téměř 90 % fosilních paliv do Evropy dovážíme.
  • Bioenergetika zaměstnává v celé Evropě kolem 660 000 lidí s ročním obratem 56 miliard eur. [1]

Zpět na seznam zpráv